Cursos dispoñíbeis

Automatriculación

Curso superior de linguaxe xurídica (CSLX - Público)

Curso superior de linguaxe xurídica (CSLX - Público)

Automatriculación

Curso medio de linguaxe administrativa (CMLA - Público)

Curso medio de linguaxe administrativa (CMLA - Público)

Automatriculación

Curso superior de linguaxe administrativa (CSLA - Público)

Curso superior de linguaxe administrativa (CSLA - Público)

Automatriculación

Curso medio de linguaxe xurídica (CMLX - Público)

Curso medio de linguaxe xurídica (CMLX - Público)

CL12021SA-2

CL12021SA-2

CL12021SA-1

CL12021SA-1

TEST-1

TEST-1

Automatriculación

CELGA 1- Autoaprendizaxe

CELGA 1- Autoaprendizaxe

CL32021CO-1

CL32021CO-1

Curso preparatorio CELGA 3

CL32021EX-1

CL32021EX-1

Curso preparatorio CELGA 3

CL32021PO-1

CL32021PO-1

Curso preparatorio CELGA 3

CL32021OU-1

CL32021OU-1

Curso preparatorio CELGA 3

CL32021LU-1

CL32021LU-1

Curso preparatorio CELGA 3

CL32021CO-2

CL32021CO-2

Curso preparatorio CELGA 3

CL42021LU-2

CL42021LU-2

Curso preparatorio CELGA 4

CL42021OU-1

CL42021OU-1

Curso preparatorio CELGA 4

CL42021OU-2

CL42021OU-2

Curso preparatorio CELGA 4

CL42021PO-2

CL42021PO-2

Curso preparatorio CELGA 4

CL42021EX-1

CL42021EX-1

Curso preparatorio CELGA 4

CL42021EX-2

CL42021EX-2

Curso preparatorio CELGA 4

CL42021PO-1

CL42021PO-1

Curso preparatorio CELGA 4

CL42021CO-1

CL42021CO-1

Curso preparatorio CELGA 4

CL42021CO-2

CL42021CO-2

Curso preparatorio CELGA 4

CL42021CO-3

CL42021CO-3

Curso preparatorio CELGA 4

CL42021CO-4

CL42021CO-4

Curso preparatorio CELGA 4

TEST-4

TEST-4

CL42021CO-5

CL42021CO-5

Curso preparatorio CELGA 4

CL42021LU-1

CL42021LU-1

Curso preparatorio CELGA 4

TESTCl1

TESTCl1

A persoa que supere o Celga 1 posuirá un dominio da lingua xeral qu...