Cursos dispoñíbeis

Acceso de convidados

Curso medio de linguaxe xurídica (17CMLX@EXU-01) - Público

Curso medio de linguaxe xurídica (17CMLX@EXU-01) - Público

Acceso de convidados

Curso superior de linguaxe administrativa (17CSLA@DCO-01) Público

Curso superior de linguaxe administrativa (17CSLA@DCO-01) Público

Acceso de convidados

Curso medio de linguaxe administrativa (17CMLA@DCO-01) Público

Curso medio de linguaxe administrativa (17CMLA@DCO-01) Público

Acceso de convidados

Curso superior de linguaxe xurídica - Público

Curso superior de linguaxe xurídica - Público

TEST-4

TEST-4

TEST-1

TEST-1

TESTCl1

TESTCl1

A persoa que supere o Celga 1 posuirá un dominio da lingua xeral qu...

CL42020CO-7

CL42020CO-7

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020CO-6

CL42020CO-6

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020CO-5

CL42020CO-5

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020PO-3

CL42020PO-3

Curso preparatorio CELGA 4

CL32020PO-2

CL32020PO-2

Curso preparatorio CELGA 3

CL32020CO-3

CL32020CO-3

Curso preparatorio CELGA 3

CL42020EX-2

CL42020EX-2

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020EX-1

CL42020EX-1

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020PO-2

CL42020PO-2

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020PO-1

CL42020PO-1

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020OU-2

CL42020OU-2

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020OU-1

CL42020OU-1

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020LU-2

CL42020LU-2

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020LU-1

CL42020LU-1

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020CO-4

CL42020CO-4

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020CO-3

CL42020CO-3

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020CO-2

CL42020CO-2

Curso preparatorio CELGA 4

CL42020CO-1

CL42020CO-1

Curso preparatorio CELGA 4

CL32020EX-1

CL32020EX-1

Curso preparatorio CELGA 3

CL32020PO-1

CL32020PO-1

Curso preparatorio CELGA 3

CL32020OU-1

CL32020OU-1

Curso preparatorio CELGA 3

CL32020LU-1

CL32020LU-1

Curso preparatorio CELGA 3

CL32020CO-2

CL32020CO-2

Curso preparatorio CELGA 3

CL32020CO-1

CL32020CO-1

Curso preparatorio CELGA 3

CL12020SA-3

CL12020SA-3

A persoa que supere o Celga 1 posuirá un dominio da lingua xeral qu...

CL12020SA-2

CL12020SA-2

A persoa que supere o Celga 1 posuirá un dominio da lingua xeral qu...

CL12020SA-1

CL12020SA-1

A persoa que supere o Celga 1 posuirá un dominio da lingua xeral qu...