Cursos dispoñíbeis

Automatriculación

CELGA 4 - Autoaprendizaxe

CELGA 4 - Autoaprendizaxe

Curso en liña Celga 4 versión de autoaprendizaxe
Automatriculación

CELGA 2 - Autoaprendizaxe

CELGA 2 - Autoaprendizaxe

Automatriculación

CELGA 1- Autoaprendizaxe

CELGA 1- Autoaprendizaxe

CL12022ED01-NOVO

CL12022ED01-NOVO

Automatriculación

Curso superior de linguaxe xurídica (CSLX - Público)

Curso superior de linguaxe xurídica (CSLX - Público)

Automatriculación

Curso medio de linguaxe administrativa (CMLA - Público)

Curso medio de linguaxe administrativa (CMLA - Público)

Automatriculación

Curso superior de linguaxe administrativa (CSLA - Público)

Curso superior de linguaxe administrativa (CSLA - Público)

Automatriculación

Curso medio de linguaxe xurídica (CMLX - Público)

Curso medio de linguaxe xurídica (CMLX - Público)

CL42020CO-7

CL42020CO-7

Curso preparatorio CELGA 4