Available courses

Self enrolment

CELGA 4 - Autoaprendizaxe

CELGA 4 - Autoaprendizaxe

Curso en liña Celga 4 versión de autoaprendizaxe
Self enrolment

CELGA 2 - Autoaprendizaxe

CELGA 2 - Autoaprendizaxe

Self enrolment

CELGA 1- Autoaprendizaxe

CELGA 1- Autoaprendizaxe

CL12022ED01-NOVO

CL12022ED01-NOVO

Self enrolment

Curso superior de linguaxe xurídica (CSLX - Público)

Curso superior de linguaxe xurídica (CSLX - Público)

Self enrolment

Curso medio de linguaxe administrativa (CMLA - Público)

Curso medio de linguaxe administrativa (CMLA - Público)

Self enrolment

Curso superior de linguaxe administrativa (CSLA - Público)

Curso superior de linguaxe administrativa (CSLA - Público)

Self enrolment

Curso medio de linguaxe xurídica (CMLX - Público)

Curso medio de linguaxe xurídica (CMLX - Público)

CL42020CO-7

CL42020CO-7

Curso preparatorio CELGA 4